VAD GÖR VI?

Vi arbetar med konstruktion av specialmaskiner till industrin– maskiner som är funktionsanpassade och som effektiviserar tillverkningen av alla olika slags produkter.

Vårt huvudfokus är att leverera funktion till kund. Funktion i form av kompletta specialmaskiner samt ombyggnationer och anpassningar av befintliga maskiner.

Vi gör maskiner som blir en kostnadsbesparing i tillverkningsprocessen för våra kunder. Vilket ökar konkurrenskraften hos våra kunder.

Åminne Mekaniska har byggt hundratals maskiner både för svensk och utländsk industri, och har bred kompetens som sträcker sig från serier av enkla standardmaskiner till komplicerade helautomatiseringar med flera axlar eller robotsystem. Vi konstruerar och tillverkar från idé till färdig automationslösning till olika former av tillverkningsindustri.

VÅR AFFÄRSIDÉ

Vår affärsidé är att skapa en effektivare och tryggare tillverkningsprocess för Sveriges tillverkande företag, genom att bygga innovativa, funktionella och CE-märkta maskiner från idé till producerande anläggning, vilket ökar konkurrenskraften för kunden.

För oss är flexibilitet, design och funktionalitet viktiga frågor. Vi strävar alltid efter att ligga i framkant, både vad gäller kunskap och tekniska lösningar.

Ofta kommer våra kunder till oss med specifika problem. Det kan handla om allt från att konstruera bort en flaskhals till att lösa en viss bearbetning på viss tid till en definierad kvalitet.

Genom en nära och öppen dialog med dig som kund löser vi uppgiften och skräddarsyr en produktiv och säker lösning. Vi följer självklart maskindirektivet för CE-märkning.

Back to top