KONSTRUKTION

Det första som skapas är ett tekniskt koncept för hur uppgiften ska lösas. För design och konstruktion arbetar vi i IRONCAD som är en innovativ 3D-CAD för mekanisk konstruktion och industridesign.

Genom dynamisk 3D-modellering hittar vi eventuella problem redan i utvecklingsfasen och levererar noggrant genomtänkta konstruktioner. Här kan rörelser och funktioner köras, ledtider och processförlopp kan enkelt och tydligt åskådliggöras. Olika alternativ kan provas på kortare tid.

Kundönskemål om förändringar i morgon går inte att förutse idag. Därför är det av stor betydelse att detaljer och hela sammanställningar tillåter oförutsedda snabba förändringar och införande av nya tekniklösningar.

Gör ett antagande och upptäck senare ett bättre alternativ, modifiera – det är det som är produktutveckling. Resultatet är bättre produkter på kortare tid.

Maskinkonstruktion är ett brett område som kräver massor av kombinerade kunskaper för att lösas och konstrueras på det mest kostnadseffektiva, snabbaste, kvalitativa och säkraste sättet.

Back to top