AUTOMATISERA MERA

Att automatisera verksamheten är en framtidssäker investering som, förutom att vara driftsäker och lönsam under många år, dessutom hjälper er att höja och utveckla produktiviteten.

Med korta ställtider, tillförlitlig och hög kapacitet minskar drastiskt behovet på stora lager. Något som ger en garanterad kostnadsreduktion.

Automation är en produktionsprocess som är flexibel, effektiv och rationell, kortar drastiskt ställtiderna, öka maskinutnyttjandet, sänker omkostnaderna samtidigt som det skapar förutsättningar för tillväxt. Den här effektiviseringen av verksamheten ger kraftig kapacitetsökning, jämn och god produktkvalitet och mer effektiv tillverkning vilket ger stärkt konkurrenskraft.

Utöver detta försvinner farliga eller monotona industrijobb vilket förbättrar arbetsmiljön och säkerheten avsevärt. Lasta, packa, lyfta, vända, blanda, rensa, sortera, fylla, vad som än görs, innebär automation inte bara att arbetet blir enklare utan att processerna blir mer effektiva och smidiga.

VÅRA MASKINER

Våra maskiner och komponenter är designade och konstruerade helt efter våra kunders behov, önskemål och verksamhet. Målet och syftet med våra maskiner är att våra kunder ska:

  • Reducera operatörskostnader
  • Förbättra produktkvalité och konsekvens
  • Förbättra arbetskvalitén för de anställda
  • Öka produktionsutfallet
  • Öka flexibiliteten i tillverkningen
  • Reducera kassation och öka avkastningen
  • Följa säkerhetsregler och förbättra hälsa och säkerhet för arbetsplatsen
  • Reducera omsättningen på anställda och svårigheten att rekrytera nya
  • Reducera kapitalkostnader (lager och ledtider)
  • Spara utrymme i dyra produktionslokaler
Back to top